Hiển thị tất cả 8 kết quả

Danh Mục
  Chuẩn giao tiếp
   Filter by price

    Ổ cứng HDD 1TB Western Digital Ultrastar DC HA210 Server DataCenter

    2,330,000 
    • Thuộc dòng WD Ultrastar Sata
    • Dung lương 1TB
    • Hoạt động bền bỉ 24/7 lên đến 2 triệu giờ
    • Giao tiếp Sata 3 6 Gbps
    • Bảo hành 5 năm
    • Kích thước ổ cứng: 3.5"

    Ổ cứng HDD 4TB Western Digital Ultrastar DC HC310 Server DataCenter

    4,350,000 
    • Thuộc dòng WD Ultrastar Sata
    • Dung lương 4TB
    • Hoạt động bền bỉ 24/7 lên đến 2 triệu giờ
    • Giao tiếp Sata 3 6 Gbps
    • Bảo hành 5 năm
    • Kích thước ổ cứng: 3.5"

    Ổ cứng HDD 10TB WD Ultrastar DC HC510 Server DataCenter 3.5 inch Sata 3

    7,500,000 
    • Thuộc dòng WD Ultrastar Sata
    • Dung lương 10TB
    • Hoạt động bền bỉ 24/7 lên đến 2 triệu giờ
    • Giao tiếp Sata 3 6 Gbps
    • Bảo hành 5 năm
    • Kích thước ổ cứng: 3.5"

    HDD 2TB Western Digital Ultrastar DC HA210 Server DataCenter

    3,150,000 
    • Thuộc dòng WD Ultrastar Sata
    • Dung lương 2TB
    • Hoạt động bền bỉ 24/7 lên đến 2 triệu giờ
    • Giao tiếp Sata 3 6 Gbps
    • Bảo hành 5 năm
    • Kích thước ổ cứng: 3.5"

    Ổ cứng HDD 12TB WD Ultrastar DC HC520 Server DataCenter 3.5 inch Sata 3

    7,990,000 
    • Thuộc dòng WD Ultrastar Sata
    • Dung lương 12TB
    • Hoạt động bền bỉ 24/7 lên đến 2 triệu giờ
    • Giao tiếp Sata 3 6 Gbps
    • Bảo hành 5 năm
    • Kích thước ổ cứng: 3.5"

    Ổ cứng HDD 8TB Western Digital Ultrastar DC HC320 Server DataCenter 3.5 inch Sata 3

    6,590,000 
    • Thuộc dòng WD Ultrastar Sata
    • Dung lương 8TB
    • Hoạt động bền bỉ 24/7 lên đến 2 triệu giờ
    • Giao tiếp Sata 3 6 Gbps
    • Bảo hành 5 năm
    • Kích thước ổ cứng: 3.5"

    Ổ cứng HDD 6TB Western Digital Ultrastar DC HC310 Server DataCenter

    5,750,000 
    • Thuộc dòng WD Ultrastar Sata
    • Dung lương 6TB
    • Hoạt động bền bỉ 24/7 lên đến 2 triệu giờ
    • Giao tiếp Sata 3 6 Gbps
    • Bảo hành 5 năm
    • Kích thước ổ cứng: 3.5"

    Ổ cứng HDD 14TB WD Ultrastar DC HC530 Server DataCenter 3.5in Sata 3 (WUH721414ALE6L4)

    9,390,000 
    • Thuộc dòng WD Ultrastar Sata
    • Dung lương 14 TB
    • Hoạt động bền bỉ 24/7 lên đến 2 triệu giờ
    • Giao tiếp Sata 3 6 Gbps
    • Bảo hành 5 năm
    • Kích thước ổ cứng: 3.5"