Hiển thị tất cả 8 kết quả

Danh Mục
 • HDD WS Server
Chuẩn giao tiếp
  Filter by price

   Ổ cứng HDD 1TB Western Digital Ultrastar DC HA210 Server DataCenter

   2,330,000 
   • Thuộc dòng WD Ultrastar Sata
   • Dung lương 1TB
   • Hoạt động bền bỉ 24/7 lên đến 2 triệu giờ
   • Giao tiếp Sata 3 6 Gbps
   • Bảo hành 5 năm
   • Kích thước ổ cứng: 3.5"

   Ổ cứng HDD 4TB Western Digital Ultrastar DC HC310 Server DataCenter

   4,350,000 
   • Thuộc dòng WD Ultrastar Sata
   • Dung lương 4TB
   • Hoạt động bền bỉ 24/7 lên đến 2 triệu giờ
   • Giao tiếp Sata 3 6 Gbps
   • Bảo hành 5 năm
   • Kích thước ổ cứng: 3.5"

   Ổ cứng HDD 10TB WD Ultrastar DC HC510 Server DataCenter 3.5 inch Sata 3

   7,500,000 
   • Thuộc dòng WD Ultrastar Sata
   • Dung lương 10TB
   • Hoạt động bền bỉ 24/7 lên đến 2 triệu giờ
   • Giao tiếp Sata 3 6 Gbps
   • Bảo hành 5 năm
   • Kích thước ổ cứng: 3.5"

   HDD 2TB Western Digital Ultrastar DC HA210 Server DataCenter

   3,150,000 
   • Thuộc dòng WD Ultrastar Sata
   • Dung lương 2TB
   • Hoạt động bền bỉ 24/7 lên đến 2 triệu giờ
   • Giao tiếp Sata 3 6 Gbps
   • Bảo hành 5 năm
   • Kích thước ổ cứng: 3.5"

   Ổ cứng HDD 12TB WD Ultrastar DC HC520 Server DataCenter 3.5 inch Sata 3

   7,990,000 
   • Thuộc dòng WD Ultrastar Sata
   • Dung lương 12TB
   • Hoạt động bền bỉ 24/7 lên đến 2 triệu giờ
   • Giao tiếp Sata 3 6 Gbps
   • Bảo hành 5 năm
   • Kích thước ổ cứng: 3.5"

   Ổ cứng HDD 8TB Western Digital Ultrastar DC HC320 Server DataCenter 3.5 inch Sata 3

   6,590,000 
   • Thuộc dòng WD Ultrastar Sata
   • Dung lương 8TB
   • Hoạt động bền bỉ 24/7 lên đến 2 triệu giờ
   • Giao tiếp Sata 3 6 Gbps
   • Bảo hành 5 năm
   • Kích thước ổ cứng: 3.5"

   Ổ cứng HDD 6TB Western Digital Ultrastar DC HC310 Server DataCenter

   5,750,000 
   • Thuộc dòng WD Ultrastar Sata
   • Dung lương 6TB
   • Hoạt động bền bỉ 24/7 lên đến 2 triệu giờ
   • Giao tiếp Sata 3 6 Gbps
   • Bảo hành 5 năm
   • Kích thước ổ cứng: 3.5"

   Ổ cứng HDD 14TB WD Ultrastar DC HC530 Server DataCenter 3.5in Sata 3 (WUH721414ALE6L4)

   9,390,000 
   • Thuộc dòng WD Ultrastar Sata
   • Dung lương 14 TB
   • Hoạt động bền bỉ 24/7 lên đến 2 triệu giờ
   • Giao tiếp Sata 3 6 Gbps
   • Bảo hành 5 năm
   • Kích thước ổ cứng: 3.5"