Hiển thị tất cả 14 kết quả

Phần Mềm Diệt Virus Kaspersky Plus 1U (Một Thiết Bị/Năm)

300,000 
Thông Tin Về Sản Phẩm Phần Mềm Diệt Virus Kaspersky Plus 1U:
 • Chống Virus, vô hiệu hoá các phần mềm độc hại.
 • Bảo vệ bạn khỏi các truy trái phép từ bên ngoài vào máy bạn.
 • Phát hiện các phần mềm, ứng dụng đang theo dõi bạn.
 • Ngăn chặn tin tặc chiếm thông tin thẻ tín dụng và dữ liệu tài chính.
 • Duyệt mạng riêng tư và không bị gián đoạn
 • Bảo vệ thông tin cá nhân và thanh toán
 • VPN nhanh và không bị giới hạn
 • Sử dụng tối đa một thiết bị/năm

Phần Mềm Diệt Virus Kaspersky Plus 3U (3 Thiết Bị/Năm)

650,000 
Thông Tin Về Sản Phẩm Phần Mềm Diệt Virus Kaspersky Plus 3U:
 • Chống Virus, vô hiệu hoá các phần mềm độc hại.
 • Bảo vệ bạn khỏi các truy trái phép từ bên ngoài vào máy bạn.
 • Phát hiện các phần mềm, ứng dụng đang theo dõi bạn.
 • Ngăn chặn tin tặc chiếm thông tin thẻ tín dụng và dữ liệu tài chính.
 • Duyệt mạng riêng tư và không bị gián đoạn
 • Bảo vệ thông tin cá nhân và thanh toán
 • VPN nhanh và không bị giới hạn
 • Sử dụng tối đa ba thiết bị/năm

Phần Mềm Diệt Virus Kaspersky Plus-5U (Năm Thiết Bị/Năm)

890,000 
Thông Tin Về Sản Phẩm Phần Mềm Diệt Virus Kaspersky Plus-5U:
 • Chống Virus, vô hiệu hoá các phần mềm độc hại.
 • Bảo vệ bạn khỏi các truy trái phép từ bên ngoài vào máy bạn.
 • Phát hiện các phần mềm, ứng dụng đang theo dõi bạn.
 • Ngăn chặn tin tặc chiếm thông tin thẻ tín dụng và dữ liệu tài chính.
 • Duyệt mạng riêng tư và không bị gián đoạn
 • Bảo vệ thông tin cá nhân và thanh toán
 • VPN nhanh và không bị giới hạn
 • Sử dụng tối đa năm thiết bị/năm

Phần Mềm Diệt Virus Kaspersky Premium-1U (Một Thiết Bị/Năm)

400,000 
Thông Tin Về Sản Phẩm Phần Mềm Diệt Virus Kaspersky Premium-1U:
 • Chống Virus, vô hiệu hoá các phần mềm độc hại.
 • Bảo vệ bạn khỏi các truy trái phép từ bên ngoài vào máy bạn.
 • Phát hiện các phần mềm, ứng dụng đang theo dõi bạn.
 • Ngăn chặn tin tặc chiếm thông tin thẻ tín dụng và dữ liệu tài chính.
 • Duyệt mạng riêng tư và không bị gián đoạn.
 • Bảo vệ thông tin cá nhân và thanh toán.
 • VPN nhanh và không bị giới hạn.
 • Bảo vệ danh tính của bạn.
 • Sử dụng tối đa một thiết bị/năm.

Phần Mềm Diệt Virus Kaspersky Standard 1U (1 Thiết Bị/Năm)

175,000 
Thông Tin Về Sản Phẩm Phần Mềm Diệt Virus Kaspersky Standard-1U:
 • Chống Virus, vô hiệu hoá các phần mềm độc hại.
 • Bảo vệ bạn khỏi các truy trái phép từ bên ngoài vào máy bạn.
 • Phát hiện các phần mềm, ứng dụng đang theo dõi bạn.
 • Ngăn chặn tin tặc chiếm thông tin thẻ tín dụng và dữ liệu tài chính.
 • Sử dụng 1 thiết bị/năm.

Phần Mềm Diệt Virus Kaspersky Standard 3U (3 Thiết Bị/Năm)

340,000 
Thông Tin Về Sản Phẩm Phần Mềm Diệt Virus Kaspersky Standard-3U:
 • Chống Virus, vô hiệu hoá các phần mềm độc hại.
 • Bảo vệ bạn khỏi các truy trái phép từ bên ngoài vào máy bạn.
 • Phát hiện các phần mềm, ứng dụng đang theo dõi bạn.
 • Ngăn chặn tin tặc chiếm thông tin thẻ tín dụng và dữ liệu tài chính.
 • Sử dụng tối đa ba thiết bị/năm

Phần Mềm Diệt Virus Kaspersky Standard-5U (Năm Thiết Bị/Năm)

540,000 
Thông Tin Về Sản Phẩm Phần Mềm Diệt Virus Kaspersky Standard-5U:
 • Chống Virus, vô hiệu hoá các phần mềm độc hại.
 • Bảo vệ bạn khỏi các truy trái phép từ bên ngoài vào máy bạn.
 • Phát hiện các phần mềm, ứng dụng đang theo dõi bạn.
 • Ngăn chặn tin tặc chiếm thông tin thẻ tín dụng và dữ liệu tài chính.
 • Sử dụng tối đa năm thiết bị/năm

Key Phần Mềm Diệt Virus Kaspersky Anti Virus 1 PC / Năm

175,000 
Đặc Điểm Nổi Bật Của Phần Mềm Diệt Virus Kaspersky-Anti Virus:
 • Phần mềm diệt virus được tin dùng số 1 Việt Nam.
 • Bảo vệ nguy cơ tấn công mạng.
 • Diệt virus cực kì hiệu quả.
 • Ngăn chặn các virus các tin nhắn mail nhầm đánh cắp dữ liệu

Key Phần Mềm Diệt Virus Kaspersky Anti Virus 3 PC / Năm

340,000 
Đặc Điểm Nổi Bật Của Phần Mềm Diệt Virus Kaspersky-Anti Virus:
 • Phần mềm diệt virus uy tín số Việt Nam.
 • Bảo vệ nguy cơ tấn công mạng.
 • Dành cho 3 thiết bị.
 • Diệt virus cực kì hiệu quả.
 • Ngăn chặn các virus các tin nhắn, mail nhầm đánh cắp dữ liệu

Key Phần Mềm Diệt Virus Kaspersky Internet Security 1 PC / Năm

290,000 
Đặc Điểm Nổi Bật Của Phần Mềm Diệt Virus Kaspersky Internet Security:
 • Phần mềm diệt virus uy tín số Việt Nam.
 • Chặn quảng cáo từ các Website
 • Bảo vệ nguy cơ tấn công mạng.
 • Dành cho 1 thiết bị.
 • Diệt virus cực kì hiệu quả.
 • Ngăn chặn các virus các tin nhắn, mail nhầm đánh cắp dữ liệu.
 • Chống lừa đảo từ các link, trang web lạ.

Key Phần Mềm Diệt Virus Kaspersky Internet Security 3 PC / Năm

640,000 
Đặc Điểm Nổi Bật Của Phần Mềm Diệt Virus Kaspersky Internet Security 3 PC/ Năm:
 • Phần mềm diệt virus uy tín số Việt Nam.
 • Chặn quảng cáo từ các Website
 • Bảo vệ nguy cơ tấn công mạng.
 • Dành cho 3 thiết bị.
 • Diệt virus cực kì hiệu quả.
 • Ngăn chặn các virus các tin nhắn, mail nhầm đánh cắp dữ liệu.
 • Chống lừa đảo từ các link, trang web lạ.

Key Phần Mềm Diệt Virus Kaspersky Internet Security 5 PC / Năm

890,000 
Đặc Điểm Nổi Bật Của Phần Mềm Diệt Virus Kaspersky Internet Security 5PC/ Năm:
 • Phần mềm diệt virus uy tín số Việt Nam.
 • Chặn quảng cáo từ các Website
 • Bảo vệ nguy cơ tấn công mạng.
 • Dành cho 5 thiết bị.
 • Diệt virus cực kì hiệu quả.
 • Ngăn chặn các virus các tin nhắn, mail nhầm đánh cắp dữ liệu.
 • Chống lừa đảo từ các link, trang web lạ.

Key Phần Mềm Vệ Bảo Vệ Dữ Liệu Kaspersky Small Office Security 10 PC Và 1 Server / Năm

3,790,000 
Đặc Điểm Nổi Bật Của Phần Mềm Bảo Vệ Dữ Liệu Kaspersky Small Office Security 10PC Và 1 File/ Năm:
 • Phần mềm bảo vệ dữ liệu uy tín số Việt Nam.
 • Chặn Virus từ các Website, thư mục, mail chứa mã độc.
 • Ngăn chặn các virus các tin nhắn, mail nhầm đánh cắp dữ liệu.
 • Bảo vệ nguy cơ tấn công mạng.
 • Dành cho 10 thiết bị.
 • Bảo vệ dữ liệu quan trọng cực kì hiệu quả.

Key Phần Mềm Vệ Bảo Vệ Dữ Liệu Kaspersky Small Office Security 5 PC Và 1 Server / Năm

3,090,000 
Đặc Điểm Nổi Bật Của Phần Mềm Bảo Vệ Dữ Liệu Kaspersky Small Office Security 5PC Và 1 File/ Năm:
 • Phần mềm bảo vệ dữ liệu uy tín số Việt Nam.
 • Chặn Virus từ các Website, thư mục, mail chứa mã độc.
 • Ngăn chặn các virus các tin nhắn, mail nhầm đánh cắp dữ liệu.
 • Bảo vệ nguy cơ tấn công mạng.
 • Dành cho 5 thiết bị.
 • Bảo vệ dữ liệu quan trọng cực kì hiệu quả.