Các Đơn Vị Đo Lường Máy Tính Cơ Bản

Hiểu các đơn vị đo lường máy tính cơ bản là cần thiết để bắt đầu tiếp cận với chiếc PC. Có rất nhiều người nhầm lẫn giữa các thông số kỹ thuật của máy tính như MB, Mb (b nhỏ), Mbps, MB/s, Gigabit, Gigahertz… vậy hiểu như thế nào cho đúng về các thông số đo lường cơ bản trong máy tính. Dưới đây Máy Tính Đại Việt sẽ làm rõ các thông số cơ bản trên.

Đọc tiếp