Hiển thị 1–15 của 17 kết quả

Danh Mục
  Thương Hiệu
   Filter by price

    Router Wi-Fi Băng Tần Kép AC750 Archer C24

    390,000 
    Thông Tin Router Wi-Fi Băng Tần Kép AC750 Archer C24:
    Thương hiệu TP-Link
    Bảo hành 24 Tháng
    Màu sắc Trắng
    Băng tần 2.4GHz, 5GHz
    Chuẩn mạng Chuẩn AC

    Router WiFi Mesh TP-Link Deco M4 2-Pack Chính Hãng (Wireless AC1200Mbps)

    1,900,000 
    Đặc Điểm Nổi Bật Của Router Wi-Fi TP-Link Deco M4 2-Pack:
    • Deco sử dụng một hệ thống các thiết bị để đạt được vùng phủ sóng WiFi liền mạch cho cả căn nhà loại bỏ các vùng Wi-Fi yếu.
    • Công nghệ Mesh Deco tiên tiến, các thiết bị kết hợp với nhau để tạo thành một mạng thống nhất với một tên mạng duy nhất.
    • Thiết bị Deco M4 có thể tạo ra vùng phủ WiFi lên đến 260 mét vuông.
    • Deco M4 cung cấp kết nối nhanh và ổn định với tốc độ lên tới 1167 Mbps với khả năng hoạt động cùng với modem và nhà cung cấp dịch vụ internet của bạn.
    • Deco có thể xử lý dữ liệu truy cập từ các mạng có lưu lượng lớn, cung cấp các kết nối không bị lag lên đến 100 thiết bị.
    • Thiết lập dễ dàng hơn bao giờ hết với ứng dụng Deco hướng dẫn bạn từng bước.

    Router WiFi Mesh TP-Link Deco E4 1 Pack Chính Hãng (Wireless AC1200Mbps)

    950,000 
    Đặc Điểm Nổi Bật Của Router WiFi Mesh TP-Link Deco E4:
    • Deco sử dụng một hệ thống các thiết bị để đạt được vùng phủ sóng WiFi liền mạch cho cả căn nhà, loại bỏ các vùng WiFi yếu.
    • Công nghệ Mesh Deco tiên tiến, các thiết bị kết hợp với nhau để tạo thành một mạng thống nhất với một tên mạng duy nhất.
    • Thiết bị Deco E4 có thể tạo ra vùng phủ WiFi lên đến 150 mét vuông.
    • Deco E4 cung cấp kết nối nhanh và ổn định với tốc độ lên tới 1167 Mbps với khả năng hoạt động cùng với modem và nhà cung cấp dịch vụ internet của bạn.
    • Deco có thể xử lý dữ liệu truy cập từ các mạng có lưu lượng lớn, cung cấp các kết nối không bị lag lên đến 100 thiết bị.

    Router WiFi Mesh TP-Link Deco E4 2-Pack Chính Hãng (Wireless AC1200Mbps)

    1,490,000 
    Đặc Điểm Nổi Bật Của Router Mesh WiFi TP-Link Deco E4 2-Pack:
    • Deco sử dụng một hệ thống các thiết bị để đạt được vùng phủ sóng WiFi liền mạch cho cả căn nhà loại bỏ các vùng WiFi yếu.
    • Công nghệ Mesh Deco tiên tiến, các thiết bị kết hợp với nhau để tạo thành một mạng thống nhất với một tên mạng duy nhất.
    • Thiết bị Deco E4 có thể tạo ra vùng phủ Wi-Fi lên đến 260 mét vuông.
    • Deco E4 cung cấp kết nối nhanh và ổn định với tốc độ lên tới 1167 Mbps với khả năng hoạt động cùng với modem và nhà cung cấp dịch vụ internet của bạn.
    • Deco có thể xử lý dữ liệu truy cập từ các mạng có lưu lượng lớn, cung cấp các kết nối không bị lag lên đến 100 thiết bị.

    Router WiFi Mesh TP-Link Deco E4 3-Pack Chính Hãng (Wireless AC1200Mbps)

    1,990,000 
    Đặc Điểm Nổi Bật Của Router Wi-Fi Mesh TP-Link Deco E4 3-Pack:
    • Deco sử dụng một hệ thống các thiết bị để đạt được vùng phủ sóng WiFi liền mạch cho cả căn nhà loại bỏ các vùng WiFi yếu.
    • Công nghệ Mesh Deco tiên tiến, các thiết bị kết hợp với nhau để tạo thành một mạng thống nhất với một tên mạng duy nhất.
    • Thiết bị Deco E4 có thể tạo ra vùng phủ WiFi lên đến 370 mét vuông.
    • Deco E4 cung cấp kết nối nhanh và ổn định với tốc độ lên tới 1167 Mbps với khả năng hoạt động cùng với modem và nhà cung cấp dịch vụ internet của bạn.
    • Deco có thể xử lý dữ liệu truy cập từ các mạng có lưu lượng lớn, cung cấp các kết nối không bị lag lên đến 100 thiết bị.
    • Thiết lập dễ dàng hơn bao giờ hết với ứng dụng Deco hướng dẫn bạn từng bước.

    Router WiFi Mesh TP-Link Deco M4 1 Pack Chính Hãng (Wireless AC1200Mbps)

    1,040,000 
    Đặc Điểm Nổi Bật Của Router WiFi TP-Link Deco M4:
    • Deco sử dụng một hệ thống các thiết bị để đạt được vùng phủ sóng WiFi liền mạch cho cả căn nhà loại bỏ các vùng WiFi yếu.
    • Công nghệ Mesh Deco tiên tiến, các thiết bị kết hợp với nhau để tạo thành một mạng thống nhất với một tên mạng duy nhất.
    • Thiết bị Deco M4 có thể tạo ra vùng phủ WiFi lên đến 185 mét vuông.
    • Deco M4 cung cấp kết nối nhanh và ổn định với tốc độ lên tới 1167 Mbps với khả năng hoạt động cùng với modem và nhà cung cấp dịch vụ internet của bạn.
    • Deco có thể xử lý dữ liệu truy cập từ các mạng có lưu lượng lớn, cung cấp các kết nối không bị lag lên đến 100 thiết bị.
    • Thiết lập dễ dàng hơn bao giờ hết với ứng dụng Deco hướng dẫn bạn từng bước.

    Router WiFi Mesh TP-Link Deco M4 3-Pack Chính Hãng (Wireless AC1200Mbps)

    2,990,000 
    Đặc Điểm Nổi Bật Của Router WiFi Mesh TP-Link Deco M4:
    • Deco sử dụng một hệ thống các thiết bị để đạt được vùng phủ sóng Wi-Fi liền mạch cho cả căn nhà loại bỏ các vùng WiFi yếu.
    • Công nghệ Mesh Deco tiên tiến, các thiết bị kết hợp với nhau để tạo thành một mạng thống nhất với một tên mạng duy nhất.
    • Thiết bị Deco M4 có thể tạo ra vùng phủ Wi-Fi lên đến 370 mét vuông.
    • Deco M4 cung cấp kết nối nhanh và ổn định với tốc độ lên tới 1167 Mbps với khả năng hoạt động cùng với modem và nhà cung cấp dịch vụ internet của bạn.
    • Deco có thể xử lý dữ liệu truy cập từ các mạng có lưu lượng lớn, cung cấp các kết nối không bị lag lên đến 100 thiết bị.
    • Thiết lập dễ dàng hơn bao giờ hết với ứng dụng Deco hướng dẫn bạn từng bước.

    Router WiFi Mesh TP-Link Deco M5 1-Pack Chính Hãng (Wireless AC1300Mbps)

    1,590,000 
    Đặc Điểm Nổi Bật Của Router Wi-Fi TP-Link Deco M5:
    • Deco sử dụng một hệ thống các thiết bị để đạt được vùng phủ sóng WiFi liền mạch cho cả căn nhà loại bỏ các vùng WiFi yếu.
    • Công nghệ Mesh Deco tiên tiến, các thiết bị kết hợp với nhau để tạo thành một mạng thống nhất với một tên mạng duy nhất.
    • Thiết bị Deco M5 có thể tạo ra vùng phủ WiFi lên đến 185 mét vuông.
    • Deco M5 cung cấp kết nối nhanh và ổn định với tốc độ lên tới 1267 Mbps với khả năng hoạt động cùng với modem và nhà cung cấp dịch vụ internet của bạn.
    • Deco có thể xử lý dữ liệu truy cập từ các mạng có lưu lượng lớn, cung cấp các kết nối không bị lag lên đến 100 thiết bị.
    • Thiết lập dễ dàng hơn bao giờ hết với ứng dụng Deco hướng dẫn bạn từng bước.

    Router WiFi Mesh TP-Link Deco M5 2-Pack Chính Hãng (Wireless AC1300Mbps)

    2,690,000 
    Đặc Điểm Nổi Bật Của Router WiFi Mesh TP-Link Deco M5 2-PACK:
    • Deco sử dụng một hệ thống các thiết bị để đạt được vùng phủ sóng WiFi liền mạch cho cả căn nhà loại bỏ các vùng WiFi yếu.
    • Công nghệ Mesh Deco tiên tiến, các thiết bị kết hợp với nhau để tạo thành một mạng thống nhất với một tên mạng duy nhất.
    • Thiết bị Deco M5 có thể tạo ra vùng phủ WiFi lên đến 350 mét vuông.
    • Deco M5 cung cấp kết nối nhanh và ổn định với tốc độ lên tới 1267 Mbps với khả năng hoạt động cùng với modem và nhà cung cấp dịch vụ internet của bạn.
    • Deco có thể xử lý dữ liệu truy cập từ các mạng có lưu lượng lớn, cung cấp các kết nối không bị lag lên đến 100 thiết bị.

    Router WiFi Mesh TP-Link Deco M5 3-Pack Chính Hãng (Wireless AC1300Mbps)

    3,990,000 
    Đặc Điểm Nổi Bật Của Router WiFi Mesh TP-Link Deco M5 3-PACK:
    • Deco sử dụng một hệ thống các thiết bị để đạt được vùng phủ sóng WiFi liền mạch cho cả căn nhà loại bỏ các vùng WiFi yếu.
    • Công nghệ Mesh Deco tiên tiến, các thiết bị kết hợp với nhau để tạo thành một mạng thống nhất với một tên mạng duy nhất.
    • Thiết bị Deco M5 có thể tạo ra vùng phủ WiFi lên đến 500 mét vuông.
    • Deco M5 cung cấp kết nối nhanh và ổn định với tốc độ lên tới 1267 Mbps với khả năng hoạt động cùng với modem và nhà cung cấp dịch vụ internet của bạn.
    • Deco có thể xử lý dữ liệu truy cập từ các mạng có lưu lượng lớn, cung cấp các kết nối không bị lag lên đến 100 thiết bị.
    • Thiết lập dễ dàng hơn bao giờ hết với ứng dụng Deco.

    Router WiFi Mesh TP-Link Deco X60 1 Pack Chính Hãng (WiFi 6/AX3000)

    2,850,000 
    Đặc Điểm Nổi Bật Của Router WiFi Mesh TP-Link Deco X60 1 PACK:
    • Deco sử dụng một hệ thống các thiết bị để đạt được vùng phủ sóng WiFi liền mạch cho cả căn nhà loại bỏ các vùng WiFi yếu.
    • Công nghệ Mesh Deco tiên tiến, các thiết bị kết hợp với nhau để tạo thành một mạng thống nhất với một tên mạng duy nhất.
    • Thiết bị Deco X60 có thể tạo ra vùng phủ Wi-Fi lên đến 185 mét vuông.
    • Deco X60 Wi-Fi 6 có tốc độ lên đến 3,000 Mbps trên 5 GHz và 574 Mbps trên 2.4 GHz.
    • Deco có xử lý dữ liệu truy cập từ các mạng có lưu lượng lớn, các kết nối không bị lag, có thể kết nối cùng lúc lên đến 150 thiết bị.

    Router WiFi Mesh TP-Link Deco X60 2-Pack Chính Hãng (WiFi 6/AX3000)

    5,590,000 
    Đặc Điểm Nổi Bật Của Router WiFi Mesh TP-Link Deco X60 2-PACK:
    • Deco sử dụng một hệ thống các thiết bị để đạt được vùng phủ sóng WiFi liền mạch cho cả căn nhà, loại bỏ các vùng WiFi yếu.
    • Công nghệ Mesh Deco tiên tiến, các thiết bị kết hợp với nhau để tạo thành một mạng thống nhất với một tên mạng duy nhất.
    • Thiết bị Deco X60 có thể tạo ra vùng phủ WiFi lên đến 185 mét vuông.
    • Deco X60 WiFi 6 có tốc độ lên đến 3,000 Mbps, 2,402 Mbps trên 5 GHz và 574 Mbps trên 2.4 GHz.
    • Deco có xử lý dữ liệu truy cập từ các mạng có lưu lượng lớn, các kết nối không bị lag, có thể kết nối cùng lúc lên đến 150 thiết bị.
    • Thiết lập dễ dàng hơn bao giờ hết với ứng dụng Deco hướng dẫn bạn từng bước.

    Router WiFi Mesh TP-Link Deco X60 3-Pack Chính Hãng (Wi-Fi 6/ AX3000)

    6,990,000 
    Đặc Điểm Nổi Bật Của Router WiFi Mesh TP-Link Deco X60 3-PACK:
    • Deco sử dụng một hệ thống các thiết bị để đạt được vùng phủ sóng WiFi liền mạch cho cả căn nhà.
    • Công nghệ Mesh Deco tiên tiến, các thiết bị kết hợp với nhau để tạo thành một mạng thống nhất với một tên mạng duy nhất.
    • Thiết bị Deco X60 có thể tạo ra vùng phủ WiFi lên đến 185 mét vuông.
    • Deco X60 WiFi 6 có tốc độ lên đến 3,000 Mbps trên 5 GHz và 574 Mbps trên 2.4 GHz.
    • Deco có xử lý dữ liệu truy cập từ các mạng có lưu lượng lớn, các kết nối không bị lag, có thể kết nối cùng lúc lên đến 150 thiết bị.

    Bộ Phát Wifi – TP-Link Archer AX10 (Wifi 6, AX1500)

    1,190,000 
    • Thương hiệu: TP- Link
    • Bảo hành: 24 tháng
    • Tên sản phẩm: TP-Link Archer AX10
    • Băng tần hỗ trợ: 2.4GHz  / 5GHz
    • Công nghệ Wifi 6
    • Tốc độ 1.5 Gbps
    • Kết nối đa thiết bị

    Bộ Phát Wifi TP- Link Archer C60 V3 Wireless AC 1350Mbps

    740,000 
    • Thương hiệu: TP- Link
    • Bảo hành: 24 tháng
    • Băng tần hỗ trợ: 2.4 GHz/ 5GHz
    • Kết nối: 4 x cổng LAN 10/100Mbs, 1 cổng LAN 10/100Mbs
    • Chuẩn kết nối: 802.11a/b/g/n/ac
    • Nguồn cấp điện: 12V DC/ 1A