Hiển thị tất cả 14 kết quả

Filter by price

  Phần Mềm Diệt Virus Kaspersky Plus 1U (Một Thiết Bị/Năm)

  300,000 
  Thông Tin Về Sản Phẩm Phần Mềm Diệt Virus Kaspersky Plus 1U:
  • Chống Virus, vô hiệu hoá các phần mềm độc hại.
  • Bảo vệ bạn khỏi các truy trái phép từ bên ngoài vào máy bạn.
  • Phát hiện các phần mềm, ứng dụng đang theo dõi bạn.
  • Ngăn chặn tin tặc chiếm thông tin thẻ tín dụng và dữ liệu tài chính.
  • Duyệt mạng riêng tư và không bị gián đoạn
  • Bảo vệ thông tin cá nhân và thanh toán
  • VPN nhanh và không bị giới hạn
  • Sử dụng tối đa một thiết bị/năm

  Phần Mềm Diệt Virus Kaspersky Plus 3U (3 Thiết Bị/Năm)

  650,000 
  Thông Tin Về Sản Phẩm Phần Mềm Diệt Virus Kaspersky Plus 3U:
  • Chống Virus, vô hiệu hoá các phần mềm độc hại.
  • Bảo vệ bạn khỏi các truy trái phép từ bên ngoài vào máy bạn.
  • Phát hiện các phần mềm, ứng dụng đang theo dõi bạn.
  • Ngăn chặn tin tặc chiếm thông tin thẻ tín dụng và dữ liệu tài chính.
  • Duyệt mạng riêng tư và không bị gián đoạn
  • Bảo vệ thông tin cá nhân và thanh toán
  • VPN nhanh và không bị giới hạn
  • Sử dụng tối đa ba thiết bị/năm

  Phần Mềm Diệt Virus Kaspersky Plus-5U (Năm Thiết Bị/Năm)

  890,000 
  Thông Tin Về Sản Phẩm Phần Mềm Diệt Virus Kaspersky Plus-5U:
  • Chống Virus, vô hiệu hoá các phần mềm độc hại.
  • Bảo vệ bạn khỏi các truy trái phép từ bên ngoài vào máy bạn.
  • Phát hiện các phần mềm, ứng dụng đang theo dõi bạn.
  • Ngăn chặn tin tặc chiếm thông tin thẻ tín dụng và dữ liệu tài chính.
  • Duyệt mạng riêng tư và không bị gián đoạn
  • Bảo vệ thông tin cá nhân và thanh toán
  • VPN nhanh và không bị giới hạn
  • Sử dụng tối đa năm thiết bị/năm

  Phần Mềm Diệt Virus Kaspersky Premium-1U (Một Thiết Bị/Năm)

  400,000 
  Thông Tin Về Sản Phẩm Phần Mềm Diệt Virus Kaspersky Premium-1U:
  • Chống Virus, vô hiệu hoá các phần mềm độc hại.
  • Bảo vệ bạn khỏi các truy trái phép từ bên ngoài vào máy bạn.
  • Phát hiện các phần mềm, ứng dụng đang theo dõi bạn.
  • Ngăn chặn tin tặc chiếm thông tin thẻ tín dụng và dữ liệu tài chính.
  • Duyệt mạng riêng tư và không bị gián đoạn.
  • Bảo vệ thông tin cá nhân và thanh toán.
  • VPN nhanh và không bị giới hạn.
  • Bảo vệ danh tính của bạn.
  • Sử dụng tối đa một thiết bị/năm.

  Phần Mềm Diệt Virus Kaspersky Standard 1U (1 Thiết Bị/Năm)

  175,000 
  Thông Tin Về Sản Phẩm Phần Mềm Diệt Virus Kaspersky Standard-1U:
  • Chống Virus, vô hiệu hoá các phần mềm độc hại.
  • Bảo vệ bạn khỏi các truy trái phép từ bên ngoài vào máy bạn.
  • Phát hiện các phần mềm, ứng dụng đang theo dõi bạn.
  • Ngăn chặn tin tặc chiếm thông tin thẻ tín dụng và dữ liệu tài chính.
  • Sử dụng 1 thiết bị/năm.

  Phần Mềm Diệt Virus Kaspersky Standard 3U (3 Thiết Bị/Năm)

  340,000 
  Thông Tin Về Sản Phẩm Phần Mềm Diệt Virus Kaspersky Standard-3U:
  • Chống Virus, vô hiệu hoá các phần mềm độc hại.
  • Bảo vệ bạn khỏi các truy trái phép từ bên ngoài vào máy bạn.
  • Phát hiện các phần mềm, ứng dụng đang theo dõi bạn.
  • Ngăn chặn tin tặc chiếm thông tin thẻ tín dụng và dữ liệu tài chính.
  • Sử dụng tối đa ba thiết bị/năm

  Phần Mềm Diệt Virus Kaspersky Standard-5U (Năm Thiết Bị/Năm)

  540,000 
  Thông Tin Về Sản Phẩm Phần Mềm Diệt Virus Kaspersky Standard-5U:
  • Chống Virus, vô hiệu hoá các phần mềm độc hại.
  • Bảo vệ bạn khỏi các truy trái phép từ bên ngoài vào máy bạn.
  • Phát hiện các phần mềm, ứng dụng đang theo dõi bạn.
  • Ngăn chặn tin tặc chiếm thông tin thẻ tín dụng và dữ liệu tài chính.
  • Sử dụng tối đa năm thiết bị/năm

  Key Phần Mềm Diệt Virus Kaspersky Anti Virus 1 PC / Năm

  175,000 
  Đặc Điểm Nổi Bật Của Phần Mềm Diệt Virus Kaspersky-Anti Virus:
  • Phần mềm diệt virus được tin dùng số 1 Việt Nam.
  • Bảo vệ nguy cơ tấn công mạng.
  • Diệt virus cực kì hiệu quả.
  • Ngăn chặn các virus các tin nhắn mail nhầm đánh cắp dữ liệu

  Key Phần Mềm Diệt Virus Kaspersky Anti Virus 3 PC / Năm

  340,000 
  Đặc Điểm Nổi Bật Của Phần Mềm Diệt Virus Kaspersky-Anti Virus:
  • Phần mềm diệt virus uy tín số Việt Nam.
  • Bảo vệ nguy cơ tấn công mạng.
  • Dành cho 3 thiết bị.
  • Diệt virus cực kì hiệu quả.
  • Ngăn chặn các virus các tin nhắn, mail nhầm đánh cắp dữ liệu

  Key Phần Mềm Diệt Virus Kaspersky Internet Security 1 PC / Năm

  290,000 
  Đặc Điểm Nổi Bật Của Phần Mềm Diệt Virus Kaspersky Internet Security:
  • Phần mềm diệt virus uy tín số Việt Nam.
  • Chặn quảng cáo từ các Website
  • Bảo vệ nguy cơ tấn công mạng.
  • Dành cho 1 thiết bị.
  • Diệt virus cực kì hiệu quả.
  • Ngăn chặn các virus các tin nhắn, mail nhầm đánh cắp dữ liệu.
  • Chống lừa đảo từ các link, trang web lạ.

  Key Phần Mềm Diệt Virus Kaspersky Internet Security 3 PC / Năm

  640,000 
  Đặc Điểm Nổi Bật Của Phần Mềm Diệt Virus Kaspersky Internet Security 3 PC/ Năm:
  • Phần mềm diệt virus uy tín số Việt Nam.
  • Chặn quảng cáo từ các Website
  • Bảo vệ nguy cơ tấn công mạng.
  • Dành cho 3 thiết bị.
  • Diệt virus cực kì hiệu quả.
  • Ngăn chặn các virus các tin nhắn, mail nhầm đánh cắp dữ liệu.
  • Chống lừa đảo từ các link, trang web lạ.

  Key Phần Mềm Diệt Virus Kaspersky Internet Security 5 PC / Năm

  890,000 
  Đặc Điểm Nổi Bật Của Phần Mềm Diệt Virus Kaspersky Internet Security 5PC/ Năm:
  • Phần mềm diệt virus uy tín số Việt Nam.
  • Chặn quảng cáo từ các Website
  • Bảo vệ nguy cơ tấn công mạng.
  • Dành cho 5 thiết bị.
  • Diệt virus cực kì hiệu quả.
  • Ngăn chặn các virus các tin nhắn, mail nhầm đánh cắp dữ liệu.
  • Chống lừa đảo từ các link, trang web lạ.

  Key Phần Mềm Vệ Bảo Vệ Dữ Liệu Kaspersky Small Office Security 10 PC Và 1 Server / Năm

  3,790,000 
  Đặc Điểm Nổi Bật Của Phần Mềm Bảo Vệ Dữ Liệu Kaspersky Small Office Security 10PC Và 1 File/ Năm:
  • Phần mềm bảo vệ dữ liệu uy tín số Việt Nam.
  • Chặn Virus từ các Website, thư mục, mail chứa mã độc.
  • Ngăn chặn các virus các tin nhắn, mail nhầm đánh cắp dữ liệu.
  • Bảo vệ nguy cơ tấn công mạng.
  • Dành cho 10 thiết bị.
  • Bảo vệ dữ liệu quan trọng cực kì hiệu quả.

  Key Phần Mềm Vệ Bảo Vệ Dữ Liệu Kaspersky Small Office Security 5 PC Và 1 Server / Năm

  3,090,000 
  Đặc Điểm Nổi Bật Của Phần Mềm Bảo Vệ Dữ Liệu Kaspersky Small Office Security 5PC Và 1 File/ Năm:
  • Phần mềm bảo vệ dữ liệu uy tín số Việt Nam.
  • Chặn Virus từ các Website, thư mục, mail chứa mã độc.
  • Ngăn chặn các virus các tin nhắn, mail nhầm đánh cắp dữ liệu.
  • Bảo vệ nguy cơ tấn công mạng.
  • Dành cho 5 thiết bị.
  • Bảo vệ dữ liệu quan trọng cực kì hiệu quả.